DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI CLUJ

Misiunea DAJ Cluj este de a promova şi implementa politicile agricole comunitare şi naţionale conform intereselor naţionale.
SOLICITARE INFORMATII DE INTERES PUBLIC
Solicitarea in scris a informatiilor de interes public, conform prevederilor Legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public va trebui sa cuprinda urmatoarele elemente: a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea; b) informația solicitata, astfel încât sa permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public; c) numele, prenumele si semnătura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea răspunsului. Facem precizarea că soluţionarea solicitărilor de informaţii de interes public, se va face curespectarea cerinţelor Legii 544/2001, Art. 6, alin.3: De asemenea va informam ca soluţionarea petiţiilor se va face cu respectarea ART. 7 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, astfel ca: „Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanțe.” Adresa: str. Fagului, nr. 17 Tel: 0264591752, fax:0264591414, e-mail: office@dadrcj.ro.

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC