DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI CLUJ

Misiunea DAJ Cluj este de a promova şi implementa politicile agricole comunitare şi naţionale conform intereselor naţionale.